Mobil Tid - Kamape AB

Mobil Tid

 

Mobil närvarohantering!

Ibland finns behovet av att registrera arbetstid, men inte åtkomsten till registreringsterminal, dator eller i värsta fall ens en nätverksförbindelse. Lösningen heter Mobil Tid och är en onlinebaserad närvarohantering där all personal registrerar via sina mobiltelefoner.


Hur fungerar det?

I Mobil Tid lägger du enkelt upp din personal och knyter samman dom med en mobiltelefon. Därefter väljer du vilka arbetsuppgifter som skall utföras på vilka olika platser. Varje plats symboliseras av en NFC-tagg.

En NFC-tagg är en beröringsfri liten etikett som inte kräver någon ström, samt kan lagra unik information. Dessa taggar kan klistras eller fästas upp på annat sätt ute på de platser där man vill att personalen skall identifiera sin närvaro.

När personalen kommer till platsen, läser dom enkelt av etiketten med sin mobiltelefon. Mobiltelefon ställer en fråga mot Mobil Tid och samtliga arbetsuppgifter som skall utföras listas i telefonen. Personalen väljer vilken arbetsuppgift han/hon skall jobba med och informationen skickas i realtid till Mobil Tid.

I Mobil Tid kan du sedan följa dina anställda, samt generera eller exportera arbetstidsbaserade rapporter som visar hur mycket tid som lagts på varje arbetsuppgift.

För att använda Mobil Tid med trådlös avläsningsteknik krävs en telefon som stödjer detta*. Dock erbjuder vi mer än så. Mobil Tid kan hantera närvaroregistreringar som skickas via SMS, eller som baseras på din personals aktuella GPS-positionering.

Ladda ner produktblad >>
Läs mer på mobiltid.se >>

  • Realtidslista över aktuell närvaro
  • Registrera tid på arbetsuppgifter
  • Obegränsat antal registreringar
  • Registera med RFID, NFC, SMS eller GPS
  • Stort utbud av statistik och summering

Kontakta oss så berättar vi mer >>
Besök vår återförsäljare >>

*) Kontakta oss för en lista över kompatibla mobiltelefoner.